Talk Magazin #הרצאת חשיפה


הרצאת חשיפה: כן או לא? המאמר הזה נכתב לאחר שאני נשאלת כמעט מדי שבוע, ע"י לקוחות שלי, האם כדאי להם להשתתף באירוע חשיפה ולתת הרצאה? טלי פיירשטיין

קרא עוד