Performance - ההופעה, מיומנויות הפרזנטציה


30 May
30May

חלק חשוב בשיטה שלנו הוא דגש על ההופעה.  

הביטחון של הדובר,העוצמות שהוא או היא מפגינים.

היכולת להעביר מסר. דיבור בגובה העיניים.

המרחב שהדובר תופס על הבמה.

ההבנה שלו את התפקיד שהוא מבצע על הבמה.

לרוב, רובד זה של מיומנות איך להציג, מגיע לנסיון.
ככל שהדובר מדבר יותר, מול אותו קהל או קהל משתנה
כך הוא יצבור יותר יכולת תמרון.

כאשר אנחנו עובדים עם דוברים על מיומנויות הפרזנטציה שלהם,
ניתנים להם הכלים לשפר את הפרזנטציה ולחדד אותה שוב ושוב.
עובדים על אינטונציה, תפיסת מרחב הבמה, שימוש בידיים
שימוש נכון עם מצגת וגם נטרול התנגדויות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.