Inspire- ההשראה, התוכן, המסר


30 May
30May

בבואנו לתכנן ולבנות הרצאה עסקית או שיווקית חשובה,
הדבר שנשים עליו דגש הוא פיתוח התוכן והרעיון.
לאחר מכן, נעסוק במילים, בניסוח ובארגון הפנימי של ההרצאה

לרוב כאשר אנחנו עובדים עם דוברים,
אנחנו רוצים לברר לעצמנו מה הסיפור, מה המסר
ואיזה חוויה יעבור הקהל.

מיתוך סך הידע והיכולות של הדובר
עלינו לבחור ולברור רק את התוכן הכי רלוונטי
לקהל הספציפי בסיטואציה הספציפית.
לוודא שהתוכן הזה מעורר תאבון ומניע לפעולה.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.