מיקוד לייזר- הכנת בזק לפרזנטציה או הרצאה


מיקוד לייזר- הכנת בזק לפרזנטציה או הרצאה

אם יש לך הרצאה בת 10 דקות ועד 60, בכנס עסקי, מקצועי או שיווקי
?פרזנטציה מול משקיעים, דירקטוריון או הנהלה וחשוב לך להעביר את המסר בצורה חדה ומדויקת

אני מזמינה אותך לתהליך בזק של עד 3 מפגשים בני 90 דקות לחידוד המסר , עריכת ההרצאה ואימון דוברים