אימון להופעה בפני קהל מכירות מול קהל


אימון להופעה בפני קהל   מכירות מול קהל

?עומדים בפני קהל באירוע עסקי חשוב, פרזנטציה או מכירה מול קהל
בתהליך של אימון למכירה מול קהל- נזקק מסרים, מעבוד על התודעה וטכניקות מכירה מול קהל ושיפור אחוזי ההמרה